KMG & partners heeft vanuit zijn expertise op het gebied van aanbestedingen ervaring met de aanbestedingsvorm “Concurrentiegerichte Dialoog”. Voor KMG & partners de aanbestedingsvorm om het meest optimale resultaat te behalen uit een aanbesteding. Door de interactie in de aanbestedingsprocedure wordt de klantvraag op een betere wijze doorgrond, waardoor er sprake is van een aanbieding kwalitatief beter passend bij de vraag. KMG & partners werkt volgens een vast en gedegen proces om te komen tot een adequate voorbereiding (zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer) van deze aanbestedingsprocedure, waarbij de gesprekken tussen aanbesteder en inschrijver cruciaal zijn. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Chris.Heijnen@kmg-partners.nl