Diensten

 

Advies

Een andere mogelijkheid is om op basis van het “fixed price” principe een product uit te vragen bij KMG & partners. Uiteraard adviseert KMG & partners of de vraagstelling voldoende aansluit bij de behoefte van de opdrachtgever.

Ingenieursdiensten

Naast detachering en adviesdiensten worden tevens ingenieursdiensten geleverd door KMG & partners. Dit kan variëren van het uitvoeren van een second opinion tot het komen tot een volledig uitgewerkt tracéontwerp, bijbehorend aanbestedingsdossier en de begeleiding hiervan.

Detachering

Opdrachten kunnen op verschillende manieren ingevuld worden door KMG & partners, een mogelijkheid hiertoe is detachering. Hierbij draagt KMG & partners zorg voor een zorgvuldig selectieproces voor het aanbieden van de juiste kandidaat vanuit de vraagstelling van de opdrachtgever.