Diensten

Detachering

Opdrachten kunnen op verschillende manieren ingevuld worden door KMG & partners, een mogelijkheid is detachering. Hierbij draagt KMG & partners zorg voor een zorgvuldig selectieproces voor het aanbieden van de juiste kandidaat vanuit de vraagstelling van de opdrachtgever.

Advies

Een andere mogelijkheid is om op basis van het “fixed price” principe een product uit te vragen bij KMG & partners. Uiteraard adviseert KMG & partners of de vraagstelling voldoende aansluit bij de behoefte van de opdrachtgever. Dit kan variëren van het beoordelen van EMVI plannen, voorzitten van EMVI beoordelingen, opstellen toetsplannen, uitvoeren audits etc.

Ingenieursdiensten

Naast detachering en advies diensten worden tevens ingenieursdiensten geleverd door KMG & partners. Dit kan variëren van het uitvoeren van second opinions tot het opstellen van complete aanbestedingsdossiers (inclusief het faciliteren van de aanbesteding).