Per 15 januari maakt Cees Lindenberg onderdeel uit van het team van KMG & partners. Cees gaat het team versterken vanuit zijn expertise QHSE en Contractmanagement. Op basis van zijn ervaring bij zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers is hij een zeer goede aanvulling op het team. Aan opdrachtgeverszijde heeft Cees onder andere de rol van toetscoördinator ingevuld bij Rijkswaterstaat in het kader van SCB. Dit heeft hij onder andere gedaan op waterkering gerelateerde en VTS projecten. Aan opdrachtnemerszijde heeft Cees invulling gegeven aan het kwaliteits- en veiligheidsmanagement onder andere bij de projecten Spoedaanpak ‘SAABA’ (Noord Holland), renovatie Oostlijn Amsterdam en aanleg Zeesluis IJmuiden. Cees is daarnaast Lead auditor en inzetbaar voor het uitvoeren van interne en externe audits.