Vakgebieden

Energie

Nederland heeft de komende jaren een uitdaging op het gebied van de energietransitie. Groot of klein, iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. KMG & partners verzorgt de engineering, geeft advies of levert de betrouwbare adviseur op het gebied van hoog- en middenspanning en ondergrondse infrastructuren (kabels en leidingen) in landelijke en bebouwde omgeving. Onze adviseurs hebben middels jarenlange ervaring kennis van dit gehele werkveld en zijn in staat passende oplossingen te bieden voor ieder vraagstuk. Zij ontwerpen en adviseren met het oog op de toekomst van start project tot oplevering en beheer.
Binnen deze projecten is de omgeving minstens zo belangrijk als de technische oplossingen die we bieden. Daarom is goed omgevingsmanagement voor KMG & partners van cruciaal belang in ieder project. Voor ons is het meer dan het uitvoeren van onderzoeken en het aanvragen en verkrijgen van vergunningen. Wij hebben oog voor de omgeving, gericht op zowel de stakeholders als het projectgebied. Wij minimaliseren de overlast voor de omgeving middels een proactieve communicatie en betrekken actief de stakeholders.

Infra

In Nederland kennen we verschillende infrastructuren, van snelwegen, spoorwegen, vaarwegen tot aan energievoorzieningen. KMG & partners verzorgt de engineering, geeft advies of levert de betrouwbare adviseur op het gebied van weg, spoor of water. Onze adviseurs hebben middels jarenlange ervaring kennis van dit gehele werkveld en zijn in staat passende oplossingen te bieden voor ieder vraagstuk. Zij ontwerpen en adviseren met het oog op de toekomst van start project tot oplevering en beheer.
Wilt u er zeker van zijn dat de juiste vergunningen worden aangevraagd? Of wilt u de beschikking hebben over heldere besteks- en aanbestedingsdocumenten? Wij begeleiden de gehele aanbesteding, adviseren u bij de keuze van de aannemer en begeleiden het project van begin tot eind.