Referenties

TenneT

Rensec 150 kV

TenneT gaat de komende jaren veel installaties uit de jaren 80 renoveren, zo ook de secundaire installaties van de 110-150 kV-stations in Driebergen, Oudenrijn, Oudeland, Theemsweg en Merseyweg, inclusief de bijbehorende aanpalende stations. De renovatieprojecten worden uitgevoerd conform een UAV-GC Engineering & Construct (E&C) contract. Op deze werkzaamheden wordt door TenneT SCB toegepast.

Gasunie

Coaching auditors

De Gasunie is gestart met een transitie naar een andere wijze van contractbeheersing. Bij deze wijze van contractbeheersing hoort ook een andere manier van werken. Om hier optimaal mee om te kunnen gaan worden de medewerkers opgeleid tot lead auditors. Bij opleiden hoort ook praktijk, wij vervullen hierin een nadrukkelijke rol door gedurende de toetsen de medewerkers van Gasunie actief te coachen op competenties en inhoud.

Vattenfal

Windpark Wieringermeer

Windpark Wieringermeer in de Wieringermeerpolder moet met in totaal 100 windmolens het grootste onshore windpark in Nederland worden. In het najaar van 2017 heeft Vattenfall het investeringsbesluit genomen te starten met de eerste bouwfase. Vanaf 2020 zullen de eerste 50 windmolens – goed voor 180 MW – stroom produceren. Twee van de drie contracten worden uitgevoerd conform een UAV-GC Design & Construct (D&C) contract. Op deze werkzaamheden wordt door Vattenfall SCB toegepast. De uitvoering van de systeem- en procestoetsen is door ons uitgevoerd.

Provincie Zuid-Holland

Oeververvanging Gouwe

Voor de Provincie Zuid – Holland zijn diverse audits uitgevoerd op de werkzaamheden van het ingeschakelde ingenieursbureau. Hierbij betrof het audits op systeem- en procesniveau. Daarnaast zijn damwandberekeningen inhoudelijk getoetst en voorzien van schaduwberekeningen.

Gemeente Goes

Aansluiting A58

In het kader van Goes beter bereikbaar is de aansluiting voor de A58 gerealiseerd in opdracht van gemeente Goes. Hier zijn door ons de systeem-, proces- en producttoetsen uitgevoerd in het kader van systeemgerichte contractbeheersing.

Boskalis Nederland

N470 Geeft Energie!

De N470 is toe aan een opknapbeurt, hiervoor wordt door ons het Proces- en contractmanagement ingevuld. Het project is uniek door de grote duurzaamheidsopgave, gedurende de totale uitvoeringsduur van circa 12 jaar wordt minimaal 150% Co2 uitgestoot bij het uitvoeren van het project gecompenseerd door de inzet van duurzaamheidsmaatregelen.